Tema projekta “Nadgradnja laboratorijskega eksperimentalnega sistema za študij interakcije med vodikovimi ali devterijevimi atomi s tekočim kositrom ali kositer/litijem” spada v rubriko Tekoče kovine kot komponente, ki so v stiku s plazmo (Liquid metals as PFCs). Eksperimenti s tekoče kovinskimi komponentami, ki so v stiku s fuzijsko plazmo, so pokazali, da se take komponente zelo dobro obnašajo pri velikih toplotnih obremenitvah, ki nastanejo zaradi stika plazme s površino reaktorja. Ker so interakcije med plazmo in površinami tekočih kovin v veliki meri še neraziskane, se bo v sklopu tega projekta raziskala interakcija atomov vodika ali devterija s tekočim kositrom ali kositer/litijem.