V prilogi Znanost časopisa DELO je bil objavljen članek o fuzijski napravi Stelarator Wendelstein 7-X. Izveden je bil poskus z vodikovo plazmo. Je to
obet hitrejšega napredovanja do fuzijske elektrarne? Članek sta pripravila dr. Boštjan Končar in dr. Iztok Čadež (Slovenska fuzijska asociacija, Institut Jožef Stefan).

ČLANEK