EUROfusion Engineering Grant (EEG), je prejelo 16 kandidatov iz širokega nabora 55 različnih raziskovalnih področij, zanjimivih za nadaljni razvoj fuzijskih tehnologij.  EEG je prejel tudi mladi raziskovalec Aljoša Gajšek, pod mentorstvom dr. Boštjana Končarja (IJS) in dr. Marianne Richou (CEA), na temo raziskovanja vrenja v ekstremnih pogojih, ki jih najdemo v divertorjih fuzijskih reaktorjev. Projekt vključuje tudi nadgradnjo testne sekcije laboratorija za termohidravliko dvofaznih tokov (THELMA) na Odseku za reaktorsko tehniko R4. Cilj projekta je razviti fizikalni model za opis vrenja v divertorskih pogojih.