PROGRAM JET

Nevtronika

Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan

  • Izračuni transporta nevtronov v tokamaku JET (Igor Lengar, Luka Snoj)
  • Izračuni v podporo kalibraciji detektorjev nevtronov na tokamaku JET (Luka Snoj, Igor Lengar)

JET

Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko, Institut Jožef Stefan

  • Analiza nečistoč v izpuhu JET-a, določanje količine amoniaka, nastalega ob vpihovanju dušika (Aleksander Drenik, Miran Mozetič, Matjaž Panjan)
  • Raziskave prahu v JET-u – razvoj algoritma za zaznavanje prašnih delcev na posnetkih video kamer (Natan Osterman, Aleksander Drenik)