FIZIKA PLAZME

Interakcije med plazmo in steno

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, Institut Jožef Stefan 

 • Raziskave interakcije vodikovih izotopov s fuzijskimi materiali (Sabina Markelj, Anže Založnik, Primož Pelicon, Mitja Kelemen, Iztok Čadež):
  1. Globinsko profiliranje vodikovih izotopov v materialih z ionskimi metodami (NRA, ERDA), kjer je naša največja ekspertiza slediti procesom na površini in globje v material in-situ in v realnem času.
  2. Raziskave zadrževanja vodikovih izotopov v materialih poškodovanih z visoko energijskimi ioni (na primer samo-poškodovan volfram) – simulacija nevtronskih poškodb. Najnovejši napredek: Raziskave zadrževanja devterija v volframu, ki je bil sočasno poškodovan z W ioni in izpostavljen devteriju.
  3. Raziskave rekombinacije vodikovih atomov na površinah materialov z vibracijsko spektroskopijo vodikovih molekul ter razvoj metrode za vibracijsko spektroskopijo.
  4. Modeliranje adosrbcije, desorbije in rekombinacije vodikovih iztotpov na površinah materialov.

Odsek za tehnologijo površin in opto elektroniko, Institut Jožef Stefan 

 • Raziskave verjetnosti za dvo-atomsko rekombinacijo nevtralnih vodikovih, dušikovih in kisikovih atomov na površinah fuzijsko relevantnih materialov
 • Raziskave nastanka amoniaka v plazmah mešanice H2 – N2
 • Raziskave interakcije nevtralnih D atomov z nanosi WN
 • Karakterizacija plazemskih virov – meritve gostote atomov s katalitičnimi sondami

Odsek za tanke plasti in površine, Institut Jožef Stefan

 • Nanašanje tankih plasti a-C:H s kovinskimi nečistočami (Miha Čekada, Matjaž Panjan)
 • Nanašanje tankih plasti WN

Modeliranje plazme in diagnostika

Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

 • Diagnostika plazme v fuzijskih napravah (Tomaž Gyergyek, Jernej Kovačič, Milan Čerček)

Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za konstruiranje – LECAD, Univerza v Ljubljani

 • Napredne predstavitvene metode in modeliranje integriranih tokamakov z zunanjimi jedrnimi in mejnimi transportnimi programi (Leon Kos, Jožef Duhovnik)