ITER

Gradijo ga v Cadarachu, Francija.

ITER

fuzijska moč:

faktor ojačitve: *

prostornina plazme:

500 MW

10

850 m3

* Količnik med proizvedeno močjo in močjo za segrevanje plazme.