Nazaj

Razvoj kompozitov na osnovi volframa z dodatkom karbidnih nanodelcev in SiC vlaken za uporabo pri visokih toplotnih tokovih

Kot alternativo kompozitu na osnovi volframa raziskujemo tudi možnost uporabe karbidne trdine na osnovi WC z nizko-aktivacijsko vezno fazo. Omejitev trenutno znanih karbidnih trdin je vezna faza na osnovi kobalta ali niklja, saj sta zaradi visoke aktivacije pri obsevanju z nevtroni obe kovini neprimerni za vgradnjo v divertor. Za potencialno uporabo v divertorju reaktorja DEMO je torej potrebno kot vezno fazo uporabiti druge kovine. Z raziskavami bomo preverili možnost uporabe visoko-entropijskih zlitin, katerih sestavo bomo določili s termodinamskimi izračuni. Na osnovi strukture, fazne sestave in mehanskih lastnosti pri sobni temperaturi bomo izbrali najprimernejši material za nadaljnje raziskave, ki bodo poleg testiranja visokotemperaturnih mehanskih lastnosti vključevale tudi meritve toplotne prevodnosti v območju od sobne temperature do 1000 °C. Končna izbira ustreznosti materiala za matrico v kompozitu SiC /W bo temeljila na testiranju v visokih toplotnih tokovih.