Globalni termični model tokamaka DEMO

Sistemi tokamaka fuzijskega reaktorja DEMO bodo tekom različnih faz delovanja izpostavljeni zelo različnim toplotnim obremenitvam. V fazi normalnega obratovanja imajo npr. stene vakuumske posode temperaturo okoli 200 °C, superprevodni magneti hlajeni s tekočim helijem pa morajo obratovati pri temperaturi -270 °C. Ustrezen dizajn tokamaka mora zato predvideti termično ščitenje in raztezanje različnih sistemov v vseh fazah delovanja, ki bodo v skladu s projektnimi zahtevami. Numerične analize komponent in sistemov ter preračuni toplotnih obremenitev, ki jih izvajamo na IJS so ključni pri razvoju dizajna tokamaka DEMO.

Toplotna obremenitev magnetov
Toplotna obremenitev magnetov (w/m2) v modelu tokamaka DEMO [Eurofusion, Global thermal analysis of DEMO tokamak, Final report on deliverable PMI-5.2-02].